انجام کلیه امور فناوری اطلاعات

نصب و راه اندازی تلفن و اینترنت

خدمات رفع خرابی تلفن

نصب +ADSL2

راه اندازی اینترنت بدون نیاز به خط تلفن

موبایل : ۰۹۱۰۸۴۴۲۷۲۱
تلفن : ۳۶۵۲۶۲۵۶-۰۲۶