آچار استریپر(سیم لخت کن)

۳۵.۰۰۰ هزار تومان

آچار استریپر(سیم لخت کن) مخصوص کابل های شبکه